Vezmite si pre Vás najkrajší deň samodržiace pančuchy z Beponu zadarmo.
Stačí, ak nám zašlete Vaše svadobné oznámenie a my Vám pošleme kupón na vybrané samodržiace pančuchy.
Nahrajte Vaše oznámenie:
Číslo Vašej zákazníckej karty:
Váš email:

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť BEPON Retail SK s.r.o.,
so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 45 259 593 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd.: Sro, vl. Č.: 61112/B spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, adresa, fotografia za účelom súťaže a zverejnenie fotografie na stránke www.beponprenevesty.sk. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi – Personal leasing services, s.r.o., IČO: 46 093 621, so sídlom Holíčska 25, 851 01 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.: 72023/B a sprostredkovateľovi - VD Personal s.r.o., IČO: 48 304 964, so sídlom Havlíčková 11 A, 811 04 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel :Sro, vložka č. 107798/B. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 2 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Potvrdiť